Dřevostavba pasivního domu získala certifikát SBToolCZ

Pasivní rodinný dům ve Frýdku Místku získal stříbrný certifikát kvality a je tak již druhou stavbou v ČR s tímto oceněním.
Více se lze dočíst na serveru tzb-info.


Poradci pro metodiku SBToolCZ

Ve dnech 14 a 15. 2. 2011 proběhl první kurz Metodika SBToolCZ a návrh bytových budov. Jeho absolventi se stali odbornými poradci pro metodiku SBToolCZ. Poradců je 26 a jejich seznam je uveden v kapitole Poradci.
Předběžný termín dalšího konání dvoudenního kurzu: 1.- 2. 6. 2011.


SBToolCZ v Národní technické knihovně

SBToolCZ bude v krátkosti představen a proces certifikace nastíněn v rámci semináře Metody komplexního hodnocení budov, energetická náročnost budov, který dne 3. 2. 2011 pořádá Envi A. o.p.s.
Více zde.

Kurz SBToolCZ

Dne 14. a 15. 2. se bude na Fakultě stavební konat školení o metodice SBToolCZ. Více naleznete v kapitole Kurzy.

Metodikou SBToolCZ byla certifikována první budova

První certifikovanou budovou je projekt zvaný X-LOFT a vyrůstá na brownfieldu po bývalém pivovaru v Praze-Libni. Budova obdržela stříbrný certifikát kvality.


SBToolCZ v Helsinkách

SBToolCZ byl 22. září 2010 představen na mezinárodní konferenci Sustainable Building 2010 v Helsinkách. Přítomni byli delegáti z 20 států a prezentace vzbudila pozitivní ohlasy posluchačů hned z několika zemí.

Certifikaci budov metodikou SBToolCZ provádí TZÚS Praha, s.p.

Počátkem srpna 2010 byli vyškoleni auditoři pro certifikaci budov metodikou SBToolCZ. Auditoři jsou pracovníky Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.(www.tzus.eu) a ti budou v letech 2010-2011 zajišťovat certifikaci budov metodikou SBToolCZ.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.(dále jen TZÚS Praha,s.p.) zajišťuje své služby již s více než padesátiletou tradicí. TZÚS Praha, s.p. je zřízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. TZÚS Praha, s.p. patří mezi největší zkušební ústavy v ČR a nabízí širokou škálu služeb zaměřenou nejen na stavební odvětví průmyslu.

SBToolCZ byl představen na konferenci CESB10Ve dnech 30. června až 2. července 2010 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě, jejíž hlavním pořadatelem byla Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Kloknerovým ústavem. Akce získala záštitu mezinárodních organizací UNEP, CIB a iiSBE a záštitu Ministerstva životního prostředí České republiky.

Český certifikační systém SBToolCZ prezentován v Národním divadleV pondělí 24. května 2010 byl poprvé představen český systém certifikace budov SBToolCZ 2010 pro hodnocení staveb pro bydlení ve fázi návrhu.
Prezentace proběhla na semináři České rady pro šetrné budovy, jehož cílem bylo představit veřejnosti čtyři ve světe používané systémy pro certifikaci budov.