Pozvánka na seminář o SBToolCZ

Národní platforma SBToolCZ ve spolupráci s ČKAIT si Vás dovoluje pozvat na seminář:
Návrh, hodnocení a certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ.

Termín: čtvrtek, 26. 4. 2012 od 10:00 do 12:00
Místo konání: BVV Brno - administrativní budova BVV, sál 102
Vstup: volný

Seminář se koná v rámci doprovodného programu Mezinárodního stavebního veletrhu v Brně, který se koná od 24. do 28. 4. 2012.
Akce je zařazena do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.


Cíl semináře:
Seznámit účastníky se zásadami udržitelné výstavby, s Národní platformou SBToolCZ provádějící vývoj metodiky, školení konzultantů a autorizovaných osob a poskytující nezávislou certifikaci kvality budov. V přednáškách se dále účastníci seznámí s národní metodikou SBToolCZ, kritérii a požadavky na hodnocení komplexní kvality budov, s postupy při aplikaci metodiky SBToolCZ ve stádiu návrhu a užívání budovy, s postupy nezávislé certifikace komplexní kvality budovy v návrhu a užití, s datovou podporou environmentálních vlastností výrobků, se zkušenostmi z praktické aplikace metodiky a s benefity, které použití metodiky SBToolCZ přináší pro developery a jejich klienty, budoucí majitele nebo provozovatele nemovitostí.

Program semináře:
1. Udržitelná výstavba budov a její hodnocení – východiska, cíle a mezinárodní kontext.
Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

2. Národní platforma SBToolCZ - vývoj, vzdělávání, návrh, hodnocení a nezávislá certifikaci komplexní kvality budov
Ing. Lubomír Keim, CSc., VÚPS - Certifikační společnost

3. SBToolCZ - národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov
Ing. Martin Vonka, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební

4. Databáze environmentálních vlastností výrobků ENVIMAT pro hodnocení komplexní kvality budov
Ing. Antonín Lupíšek, ČVUT v Praze, Fakulta stavební

5. Zkušenosti z certifikace komplexní kvality budov metodikou SBToolCZ
Ing. Jan Tripes, TZÚS, pobočka České Budějovice.

Stáhněte si tuto pozvánku s programem v pdf.