Národní platforma SBToolCZ - tisková zpráva


Již necelé dva roky se certifikují budovy národní metodikou SBToolCZ, kterou vyvíjejí odborníci z Českého vysokého učení technického v Praze. Aplikace umožňuje úsporu strategických surovin při výstavbě budov a zvýšení kvality vnitřního prostředí i okolí budov při současném snížení celkových nákladů a dopadů na životní prostředí.

Ke konci roku 2011 byla za účelem podpory a rozvoje udržitelného stavění v České republice založena Národní platforma SBToolCZ (NP SBToolCZ). Jejím hlavním cílem je provozování, správa a rozvoj certifikačního systému a výkon certifikace komplexní kvality budov za užití národní metodiky SBToolCZ.

Zakládajícími členy jsou Fakulta stavební ČVUT v Praze, Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. a Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. A právě certifikaci provádí nově od března 2012 dva nezávislé certifikační orgány, a to TZÚS Praha, s.p. a VÚPS - Certifikační společnost, s.r.o.

Fakulta stavební, ČVUT v Praze zastává v platformě pozici vývojového a školicího centra. Vyvíjí metodiku a pořádá vzdělávací kurzy pro odborníky z praxe zaměřené na problematiku udržitelné výstavby a hodnocení komplexní kvality budov. Školení odborníků jsou zakončena získáním certifikátů poradce pro metodiku SBToolCZ anebo autorizované osoby SBToolCZ, který je oprávněn provádět výkon návrhu na certifikaci budov.

Oba nezávislé certifikační orgány mají dlouholeté zkušenosti v oblasti zkušebnictví, certifikace a posuzování shody stavebních výrobků a budou zajišťovat objektivní proces certifikace budov v souladu s metodikou SBToolCZ vycházející z platné evropské a národní legislativy s cílem zajistit udržitelné stavění v ČR.

V současné době je metodika SBToolCZ vypracována pro hodnocení komplexní kvality bytových a administrativních budov ve fázi návrhu a ve fázi skutečného provedení stavby (do tří let po kolaudaci). Metodika SBToolCZ je odborníky Fakulty stavební ČVUT v Praze vyvíjena i pro další typy budov, jako jsou obchodní centra, školy, hotely a průmyslové stavby.