Aktuální zprávy

15. 9. 2011 bylo na semináři Environmentální hodnocení budov oznámeno, že Certifikační orgán TZÚS Praha, s.p. začíná v současné době provádět precertifikaci dvou administrativních budov v Praze. Postupně se také dokončuje precertifikace jednoho bytového domu a dva další jsou v přípravě (nyní se optimalizuje projekt pro maximalizaci komplexní kvality budov).