SBToolCZ v Národní technické knihovně

SBToolCZ bude v krátkosti představen a proces certifikace nastíněn v rámci semináře Metody komplexního hodnocení budov, energetická náročnost budov, který dne 3. 2. 2011 pořádá Envi A. o.p.s.
Více zde.