Certifikaci budov metodikou SBToolCZ provádí TZÚS Praha, s.p.

Počátkem srpna 2010 byli vyškoleni auditoři pro certifikaci budov metodikou SBToolCZ. Auditoři jsou pracovníky Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p.(www.tzus.eu) a ti budou v letech 2010-2011 zajišťovat certifikaci budov metodikou SBToolCZ.
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.(dále jen TZÚS Praha,s.p.) zajišťuje své služby již s více než padesátiletou tradicí. TZÚS Praha, s.p. je zřízen Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. TZÚS Praha, s.p. patří mezi největší zkušební ústavy v ČR a nabízí širokou škálu služeb zaměřenou nejen na stavební odvětví průmyslu.
TZÚSPraha, s.p. je oficiálním zástupcem mezinárodní organizace SB Alliance v České republice.

Kontakty v TZÚS Praha, s.p.:
Vedoucí certifikačního orgánu SBToolCZ: Ing. Jana Čurdová (curdova@tzus.cz, tel.: 286 019 413)

Manažer kvality certifikačního orgánu SBToolCZ a zpracovatel systémové dokumentace pro SBToolCZ (kontakt pro podání poptávky): Ing. Jiřina Srbková (srbkova@tzus.cz, tel.: 286 019 411)