SBToolCZ byl představen na konferenci CESB10Ve dnech 30. června až 2. července 2010 proběhla na Fakultě stavební ČVUT v Praze mezinárodní konference Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě, jejíž hlavním pořadatelem byla Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov ve spolupráci s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Kloknerovým ústavem. Akce získala záštitu mezinárodních organizací UNEP, CIB a iiSBE a záštitu Ministerstva životního prostředí České republiky.
Cílem konference bylo podat přehled o současném stavu vývoje udržitelné výstavby ve středoevropském regionu i ve světě a poskytnout technické informace pro soustavné zvyšování kvality budov v České republice.
A při této příležitosti byla oficiálně představena nová národní, česká certifikace komplexní kvality budov SBToolCZ, která obdržela od společnosti iiSBE mezinárodní akreditaci.
Proces certifikace je tak spuštěn, v současné době se provádí hodnocení první bytové budovy v Praze.